Da li dobro spavamo? Samsung odgovara…

0
391
Samsung

Danas se sve veća pažnja obraća na san jer je povezan sa zdravljem. Porast interesovanja za praćenje sna potvrđuju i najnoviji trendovi zabeleženi preko aplikacije Samsung Health. U poslednje dve godine je došlo do porasta od 182 odsto u broju korisnika koji su aktivno pratili san  barem jednom nedeljno u toku godinu dana, pa ipak, ostaje glavno pitanje: da li dobro spavamo?

Samsung je rešio da odgovori na ovo pitanje sprovođenjem jedne od najvećih ikada pojedinačnih studija o zdravlju sna  – analizom ponašanja korisnika ove aplikacije širom sveta tokom 716 miliona noći spavanja. Iako je interesovanje za lično zdravlje sna u ogromnom porastu, tužna realnost je da kvalitet sna zapravo opada. Svet se suočava sa izazovom spavanja.

Ljudi spavaju manje – i manje efikasno

Prosečno trajanje spavanja širom sveta je opalo sa 7 sati i tri minuta na 6 sati i 59 minuta, što je ispod osnovne granice od 7 sati koju preporučuje američka Nacionalna fondacija za san.

Još jedan zabrinjavajući aspekt je porast budnog stanja tokom spavanja, koji dovodi do smanjenja efikasnosti sna – ključnog faktora kod kvaliteta sna koji se prati izračunavanjem odnosa između stvarnog vremena provedenog u spavanju i ukupnog vremena provedenog u krevetu svake noći.

Ovaj obrazac se ne odnosi na neku konkretnu demografsku celinu ili region. Do smanjenja trajanja i efikasnosti sna je došlo kod oba pola i svih starosnih grupa i regiona:

  • Iako efikasnost sna nastavlja da se smanjuje kod muškaraca, kod žena je najizraženiji pad tokom prošle godine.
  • Starija populacija je pokazala veći pad efikasnosti sna. Ovo se posebno odnosi na starije od 70 godina, kod kojih je došlo do skoro duplog pada nego kod onih u 20-tim godinama.
  • Najveće smanjenje efikasnosti sna je uočeno u Severnoj Americi, a najmanje u Aziji.
  • Van Evrope i Severne Amerike, svi drugi regioni su zabeležili manje od sedam sati trajanja sna.

Manjak sna snažno utiče na mlađe osobe

Nepostojani obrasci sna takođe utiču na kvalitet sna. „Dug sna“ – mera nepostojanosti sna koja utvrđuje razliku između količine sna tokom radnih dana i one nadoknađene tokom vikenda – isto negativno doprinosi globalnim problemima sa snom.

„Dug sna“ je najveći među mladima – oni u 20-tim imaju skoro duplo veći „dug sna“ od onih u 70-tim godinama: 49 minuta u odnosu na 29 minuta. Gledano po regionima, Azija ima najmanji „dug sna“ od 41 minuta, dok Latinska Amerika ima  najveći – 47 minuta. Na globalnom nivou, ljudi u proseku spavaju dodatnih 44 minuta vikendom. 

Brojanje pingvina umesto ovaca

U nameri da stekne dublji uvid u preovlađujuće globalne obrasce sna, Samsung je rešio da analizira i kategoriše različite vrste spavača po tipovima životinja kad je san u pitanju. Svaka od osam životinja predstavlja određeni obrazac sna sa jedinstvenim karakteristikama vezanim za trajanje sna, postojanost i budnog stanja – koje sve zajedno utiču na kvalitet sna.

Zanimljivo je istaći da je većina ljudi širom sveta najbliže identifikovana sa stilom spavanja „nervoznih pingvina“, i to trećina ispitanika. Oni održavaju zdrav biološki ritam, ali često imaju prekide tokom spavanja, što doprinosi smanjenju efikasnosti sna. Ovaj obrazac je u skladu sa opadajućim trendom uočenim tokom prošle godine.

  • Među starijim korisnicima je bilo više „opreznih jelena“, što opisuje osobu sa kraćim trajanjem sna i dužim budnim stanjima. Skoro 40 odsto onih u 70-tim godinama spada u ovu kategoriju, što je skoro 10 puta više nego oni u svojim 20-tim. Procenat ljudi čiji obrazac sna simboliše ova životinja je postajano rastao sa godinama života.
  • Ljudi u svojim 20-tim – pored većeg procenta „osetljivih ježeva“ – takođe su imali više „krtica koje se kriju od sunca“ u odnosu na starije starosne grupe. Ove kategorije, koje imaju problem sa postojanošću sna, bile su sve prisutnije kako se starost grupe smanjivala. 

Kako sitne navike mogu da dovedu do kvalitetnog sna

Pored simbola životinja, postoji niz programa vođenja za san čiji cilj je da poboljšaju kvalitet sna. Zasnivaju se na čvrstom uverenju da uvođenje sitnih svakodnevnih navika može da dovede do boljeg kvaliteta sna. Ovi programi podrazumevaju mesec dana motivacionog treniranja sna koje je prilagođeno korisniku na osnovu specifičnog simbola životinje direktno na ručnom zglobu – uključujući, između ostalog, brzo ustajanje iz kreveta ujutro, redovno vreme buđenja, aktivnost tokom dana i druge pozitivne navike.

Da bi proverio uspešnost programa treniranja sna, Samsung je analizirao koliko korisnika je prešlo na viši nivo simbola životinja uz trening. Na primer, ako ste bili „aligator u lovu“na 3. nivou, računa se da je trening bio uspešan kada pređete na 1. ili 2. nivo. Rezultati su pokazali da je ova metoda efikasna. Primer uspešnosti programa treniranja sna je rezultat činjenice da se uz bolje navike sna dolazi do viših nivoa simbola životinja.

  • Kod nekih korisnika je došlo do poboljšanja kvaliteta sna što su duže učestvovali u programu treniranju sna. Kod svakog simbola životinje je došlo do većeg poboljšanja nakon dva meseca treniranja umesto jednog.
  • Kod 94 odsto „iscrpljenih ajkula“ – najnižeg nivoa koji simboliše one koji su vidljivo lišeni sna i ne mogu da ostvare kvalitetan san – došlo je do poboljšanja nakon samo dva meseca programa treniranja sna

Bolje zdravlje sna je moguće uz uvođenje sitnih navika. Sa serijom Galaxy Watch6 satova i aplikacijom Samsung Health, ostvarite zdraviji san uz bolje razumevanje sopstvenih obrazaca sna i personalizovanim motivacijama i treninzima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here