Softversko rešenje za upravljanje elektronskim fakturama

0
189

Srbija je u procesu transformacije jedne za privredu veoma važne oblasti, oblasti fakturisanja. Iako su i dosada važeći propisi predviđali mogućnost izrade i slanja fakture u elektronskom obliku, bez obaveznog pečata i potpisa, novi Zakon o elektronskom fakturisanju menja same pojmove fakture i fakturisanja.

Ovaj zakon je usvojen kao deo šireg reformskog paketa, koji obuhvata i promene propisa o fiskalizaciji, sve u cilju borbe protiv sive ekonomije, transparentnije naplate PDV-a, automatizacije rada Poreske uprave i ostvarivanja ušteda za privredu i državu.

Država je uvažila primedbe privrednika, te je obavezna primena propisa odložena sa prvobitno predviđenog 01.01.2022. na 01.05.2022. kada  propis počinju da primenjuju  svi javni subjekti, tj. direktni i indirektni korisnici budžeta i javna preduzeća, kao i  subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV-a kada fakturišu javnom sektoru. Od 01.07.2022. propis počinje da se primenjuje u transakcijama gde je poverilac javni subjekt a dužnik subjekt privatnog sektora, da bi puna primena propisa, koja obuhvata i sve međusobne transakcije subjekata privatnog sektora koji su obveznici primene, počela 01.01.2023. 

Aplikacija

Coming ComDoc kao softverski alat za upravljenje dokumentima (DMS) predstavlja prirodno okruženje za rad sa elektronskim fakturama, uzevši u obzir da fakture predstavljaju dokumente sa prethodno definisanom strukturom.

Ova aplikacija već poseduje sve potrebne alate za manipulaciju dokumentima, što čini da upravljanje fakturama bude višestruko olakšan proces. Sa tehničkog aspekta, važne delove sistema ComDoc predstavljaju integracione komponete, koje služe za razmenu podataka između bilo koja dva sistema, koja podržavaju prijem ili slanje podataka putem API-a. U skladu s tim, kompanija Coming koja je i razvila ovaj softver donosi na tržište aplikativno rešenje koje u potpunosti odgovara zakonskim zahtevima i omogućava povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura, te kreiranje, slanje, primanje i odobravanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima, a moguća je i ručna obrada transakcije.

Dodatno, softver za razmenu elektronskih faktura je moguće koristiti integrisano sa ComDoc sistemom za upravljanje dokumentima (DMS), gde korisnk ima priliku da na jednom mestu, u skladu sa politikom kompanije čuva, arhivira, pretražuje dokumentaciju i upravlja njome kroz uspostavljanje radnih procesa. Svaka akcija nad fakturom, bila ona iz sistema koji se bavi samo elektronskim fakturama ili ostatka DMS ekosistema, direktno se preslikava na stanje fakture u centralnom sistemu ministarstva finansija, pri čemu ministarstvo garantuje validnost podataka i kao odgovor šalje informacije o promeni statusa fakture. Pored korisnika DMS-a, obaveštavaju se i svi povezani sistemi, kojima je ta informacija od značaja. Time postiže automatizacija procesa i verodostojnost podataka u svakom trenutku.

Vremenski rokovi kod prijema elektronskih faktura igraju veoma važnu ulogu.

Kao odgovor na ovaj zahtev, ComDoc softversko rešenje poseduje sistem upozorenja, koje obaveštava korisnike da se bliži istek roka za obradu fakture. Ovakvom automatizacijom u poslovanju, dolazi se do najvažnije prednosti DMS-a, a to je smanjenje mogućnosti greške u samom procesu rada kao i mogućnost „gubitka“ fakture.Dodatno, upotrebom pomenutog rešenja, dobija se preglednost prilikom razmene podataka, a sama komunikacija se odvija na brži i lakši način. Izbegavaju se registratori i nepregledne paprine gomile, a dokumentacija se čuva na jednom mestu, pri čemu je pristup omogućen u bilo kom trenutku, s bilo kog mesta.

Više o ComDoc DMS softveru, modulu za e-fakturisanje, te statusu Cominga kao informacionog posrednika možete saznati na ovom link-u

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here