AMD EPYC superkompjuter od pola milijarde USD!

0
130

Kada je sredinom prošle godine američko ministarstvo energetike (U.S. Department of Energyobjavilo da je AMD dobio tender za isporuku EPYC procesora kompaniji Cray, u cilju pravljenja najmoćnijeg superkompjutera na planeti, brzine 1,5 eksaflopsa (trilion i po operacija u sekundi), pitanje je bilo koliko dugo će vremena proći dok neko ne napravi još brži superkompjuter i čiju će tehnologiju on posedovati.

Niko nije očekivao da će proći svega deset meseci do objave koju smo dobili danas da će Cray (sada u vlasništvu HP Enterprisea) praviti novi superkompjuter čije će performanse probiti granicu od 2 eksaflopsa, opet zahvaljujući korišćenju AMD-ovih CPU-ova i GPU-ova!

Kada bude završen u roku od tri godine i pušten u pogon, “El Capitan”, kako glasi naziv novog superkompjutera, imaće performanse koje prevazilaze 200 najmoćnijih superkompjutera današnjice, zajedno!
El Capitan će koristi AMD EPYC procesore kodnog imena “Đenova”, koji su bazirani na budućoj “Zen4” arhitekturi i AMD Radeon Instinct akceleratore bazirane na budućoj GPU arhitekturi.

Novi “Đenova” EPYC procesori će koristiti narednu generaciju RAM memorija i PCIe magistrale, kao i treću generaciju Infinity Fabric tehnologije.

Nova generacija AMD Radeon Instinct akceleratora će koristi sasvim novu GPU arhitekturu optimizovanu za procesiranje najkompleksnijih HPC problema koristeći naprednu AI i ML orijentisanu tehnologiju i HBM memoriju sledeće generacije.

Svaki “Đenova” bazirani EPYC procesor će biti direktno povezan sa četiri nova Radeon Instinct akceleratora putem široko-propusne Infinity Fabric 3.0 konekcije niske latencije,  koj aće omogućiti koherentni, uniformni memorijski pristup i CPU-ovima i GPU-ovima, dramatično olakšavajući programiranje dva različita tipa procesorskih jedinica.

Da bi se sav taj nadmoćni hardver mogao i adekvatno iskoristiti, AMD će obezbediti sve neophodne softverske alate u okviru svoje “ROCm” softverske razvojne platforme otvorenog koda.Glavna misija El Capitan superkompjutera jeste ona koju je američka nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost dodelila nacionalnoj laboratoriji “Lawrence Livermore” još sredinom prošlog veka – čuvanje sigurnosti i pouzdanosti masivnog američkog nuklearnog arsenala. Drugim rečima, najodgovorniji posao na planeti.

U svojim tenderima “Lawrence Livermore” insistira na ponudama najbolje vrednosti, a naša odluka zasnovala se na proceni opcija koje su bile dostupne u vremenskom okviru koji nam je potreban,“ objasnio je Bronis de Sipinski, glavni tehnički direktor Livermore računarskog odeljenja Livermore laboratorije, zaduženog za superkompjutere. „Bilo je i drugih, a na osnovu performansi za koje očekujemo da AMD procesori isporuče u našem realnom radnom opterećenju, naša odluka je bila da će oni pružiti daleko najbolju vrednost.”

Jedan od ključnih aspekata korišćenja superkompjutera jeste njihova masivna potrošnja, koja se meri u megavatima. Tender je eksplicitno zahtevao da se performanse od 2 exaflopsa isporuče uz potrošnju manju od 40 megavata. To nije ni malo jednostavan zadatak, a činjenica da će El Capitan trošiti puno manje od 40 Megavata je verovatno bio najjači argument prilikom tenderske selekcije, pošto je cena korišćenja i hlađenja jednog ovakvog superkompjutera oko 150 miliona USD godišnje!

Sa dva najmoćnija superkompjutera na planeti – Frontier i El Capitan, AMD se pozicionirao kao nesputani lider računarstva visokih performansi, čiji EPYC procesori i Radeon Instinct akceleratori predstavljaju rešenja koja u godinama koje su pred nama, nemaju konkurenciju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here