Cloud servisi i transformacije

0
225

Kompanije koje danas žele da uspešno posluju, u svakoj industriji moraju konstantno unapređivati usluge, servise i poslovne strategije, kao i razvijati sposobnosti da iste što brže i efikasnije prezentuju do kupaca i tržišta. Neophodno je obezbediti da zaposleni konstantno imaju opciju da budu u komunikaciji i kolaboraciji sa svojim kupcima i partnerima, bez obrira gde se nalaze, ako postoji potreba za servisima, inforamcijama ili podacima, oni moraju biti dostupni.

Pre tačno godinu dana probudili smo se u svetu gde je celokupno poslovanje postalo udaljeno. Opcija udaljenog poslovanja za kompanije više nije benefit koji mogu da ponude svojim zaposlenima, to je danas neophodno i predstavlja najveći prioritet za kompanije koje treba da obezbede kako bi osigurale kontinuitet i održivost svog poslovanja. 

Sa druge strane količina podataka i informacija koja se generiše poslovanjem je sve veća i veća i ovaj trend će sasvim sigurno biti nastavljen. Danas upotrebom tehnologija vezačke inteligencije i učenjem iz podataka možemo analizirati poslovne podatke i informacije na nivou i dubini koji su do samo pre par godina bili nezamislivi. Kompanije koje se odluče za upotrebu ovih tehnologija će ostvariti značajnu prednost u odnosu na konkurenciju a sebi otvoriti vrata za nove tipove poslovnih prihoda. Kako bi omogućili upotrebu ovih tehnologija i servisa kompanije moraju izgraditi moderna, bezbedna i efikasna IT okruženja, aplikacije i arhitekturu.

Moderna Cloud okruženja, koja trenutno postoje na tržištu su svakako prva opcija koje bi kompanije trebalo da uzmu u obzir. Prebacivanje podataka i poslovanja na Cloud pored transfomacije sa sobom može doneti i niz benefita: optimizaciju i smanjenje troškova, značajno manje vreme za administraciju i jednostavniji dizajn upotrebom predefinisanih servsa koji su na Cloudu dostupni, značano manji rizik od Data Protection, Compliance and Security incidenata, brzu implementaciju i integraciju naprednih poslovnih, data i aplikativnih servisa koji su dostupni na Cloud marketu, skalabilnost i elastičnost u situacijama kada je potrebno hitno povećanje kapaciteta ili kada je kompanija pred akvzicijom.

Sa druge strane, pored svih benefita, Cloud okruženja nisu podrazumevano uvek najbolja i najefikasnija rešenja u datom trenutku za kompanije. Zbog velikog broja Cloud servisa i opcija za konfiguraciju i integraciju sa postojećim sistemima odabir pravih Cloud servisa nije uvek očigledan i kompanije treba detaljno da analiziraju postojeće resurse, servise, troškove i Cloud benefite, kao i da odgovore na niz pitanja kojima bi definisali svoju spremnost za integraciju sa Cloud servisima pre nego što naprave korak ka nepoznatom. Upravo je to proces koji je moguće proći sa kompaniom Crayon koja je u ovom segmentu globalni lider.

Crayon-ov pristup postavlja kompanije, njihove ciljeve i potrebe u centar Cloud strategija. Kroz Crayon-ove procese kompanije dobijaju jasnu sliku i analize kako bi njihova infrastruktura i servisi izgledali u Cloud okruženjima, detaljnu analizu troškova koje bi imali sa Cloud servisima, kao i detaljno opisan plan implementacije i koraka koje je potrebno preuzeti tokom migracije ka Cloud servisima. Crayon ima najviši nivo i strateška partnerstva sa globalnim Cloud vendorima što ovoj kompaniji daje mogućnost detaljnog poznavanja Cloud servisa i njhove funkcionalnosti kako bi kompanijama preporučili najbolja i optimalna rešenja prema njihovim potrebama i budžetu.

Crayon-ovi servisi se zasnivaju na upotrebi različitih alata za analizu postojeće infrastrukture, industrijskim standardima i preporukama najbolje prakse koje koriste tokom ovog procesa. Takođe, Crayon je prema Gartner Magic Quadrant istraživanju postavljen kao lider u oblasti Software Asset Management servisa sa dve svoje kompanije Crayon i Anglepoint. Ovaj nivo ekspretize daje ovoj kompaniji dodatne opcije u analizi celokupnog aplikativnog i licencog portfolija koje kompanije imaju i opciju za njihovu optimizaciju kroz Cloud servise.

Razmatrajući opcije za unapređenje i modernizaciju svojih servisa i aplikacija kompanije u određenim momentima imaju idealne trigere kako bi mogle da analiziraju Cloud servise i njihove benefite: Nabavka novog hardvera i softvera za postojeće data centre, istek podrške ugovora za data centre, akvizicije ili potrebe za hitnim kapacitetom u data centru, Compliance i Security pretnje i izazovi, … Crayon savetuje kompanijama da svoje Cloud strategije i analize započnu što pre, pre ovih situacija kako bi novu realnost i Cloud transfomacije dočekali spremni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here