GFI Software: 35% kompanija ima problema sa aplikacijama zbog neefikasnog upravljanja mrežom

0
116

GFI Software, provajder rešenja za bezbednost kompanijskih mreža, saopštio je da, prema istraživanju partnera i kupaca širom sveta, sve veći broj organizacija svakodnevno ima problema sa radom poslovnih aplikacija zbog neefikasnog upravljanja mrežnim saobraćajem. Ovo je posledica rasta broja korišćenih aplikacija, pri čemu više od polovine ispitanih kaže da njihova organizacija koristi više od 10 aplikacija.

Sve više kritičnih poslovnih aplikacija zavisi od dobrog pristupa visokokvalitetnoj internet vezi, uključujući cloud sisteme u Amazon Web servisima, Microsoft Teams aplikacije, VPN veze ili nestrateške aplikacije kao što je YouTube, na koje se povezuju pojedinačni korisnici u organizaciji. U slučaju problema sa pristupom, najčešći uzrok nije nedovoljan propusni opseg, već niska efikasnost njegovog korišćenja i nedostatak prioriteta ključnih aplikacija. A ako IT administratori nemaju prave alate, često ne mogu ni da identifikuju uzroke kvarova.

Ovo su najinteresantniji nalazi istraživanja:

  • 46% organizacija širom sveta pokreće do 10 poslovnih aplikacija, 36% pokreće 11 do 20 aplikacija, 10% pokreće 20 do 30 aplikacija, a 8% pokreće više od 30 aplikacija.
  • U centralnoj i istočnoj Evropi (CEE), 67% organizacija pokreće do 10 poslovnih aplikacija, 26% pokreće 11 do 20 aplikacija, a 7% više od 20 aplikacija.
  • Kada su u pitanju kritični problemi sa performansama aplikacija, 46% globalnih ispitanika nije svesno bilo kakvih problema, 35% ima probleme na dnevnoj bazi, a samo 19% već daje prioritet svojim aplikacijama.
  • U CEE 50% ispitanika ne zna za bilo kakve probleme, 40% ima probleme na dnevnoj bazi, a samo 10% daje prioritet svojim aplikacijama.

„Iza trenutnog procvata softverskih aplikacija stoji aktuelna digitalizacija, kako u pogledu njihovog broja tako i zahteva za propusnim opsegom“, rekao je Jozef Kačala, potpredsednik Globalnog inženjeringa prodaje u GFI Software. „Covid je takođe odigrao ulogu. Tokom pandemije je došlo do naglog porasta upotrebe SaaS aplikacija. Danas organizacije više ne mogu da se oslanjaju na slučajnost kada je u pitanju internet konekcija, već moraju da obezbede dovoljan propusni opseg za svoje kritične aplikacije uz pomoć alata za aktivno upravljanje i optimizaciju mrežnog saobraćaja, kao što je GFI Exinda.“

Rešenje GFI Exinda NetworkOrchestrator pruža vidljivost u upravljanoj mreži i može da identifikuje i reši probleme sa mrežnim saobraćajem pre nego što oni postanu kritični. Nudi kontrolu protoka i oblikovanje saobraćaja na osnovu politike kompanije i može da analizira zlonamerni i nestrateški saobraćaj. Uz pomoć širokog spektra izveštaja, pruža informacije u realnom vremenu o kritičnim aplikacijama, zahvaljujući kojima može da optimizuje mrežne operacije bez ugrožavanja kontinuiteta poslovanja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here