Optimizacija procesa je ključ uspeha u poslovanju

0
253

Optimizacija procesa pomoću Lean alata i različitih aplikativnih rešenja danas je neophodna svakom modernom poslovnom okruženju, ako želi da bude bar jedan korak ispred svoje konkurencije i ostane konkurentno na tržištu. Ideja odnosno krajnji cilj je da se procesi u poslovnom okruženju učine što rentabilnijim, tj. da se upotrebom što manje resursa dođe do veće zarade. Kompanija Tecor jedan je od vodećih implementatora ovakvih alata i rešenja na domaćem tržištu i ime iza koga stoji ogromno iskustvo i brojna priznanja.

Implementacijom lean & kaizen alata i metoda, kao i određenih aplikativnih rešenja koji su u potpunosti prilagođeni različitim proizvodnim procesima i poslovnim okruženjima, dolazimo do pravih rezultata – konkretnih benefita i za samo poslovno okruženje i za zaposlene u okviru istog. Uz eliminaciju gubitaka iz procesa, ostvarivanje ušteda, smanjenje broja defektih proizvoda, moguće je da se iskoristi najvredniji resurs koji jedna kompanija može da poseduje tj. zaposlene koji su ključni za napredovanje poslovanja. Ključna stvar je da se tokom implementacije proizvodna linija ne zaustavlja, već se malim poboljšanjima konstantno unapređuje. 

Šta je u osnovi lean?

Najjednostavnija definicija lean filozofije je kreiranje veće vrednosti za korisnike uz manje resursa.

Lean organizacije razumeju potrebe i zahteve korisnika, i kontuirano rade na unapređenju procesa kako bi te zahteve i ispunile. Krajnji cilj lean filozofije je dostavljanje proizvoda/usluge koji su savršeno usaglašeni sa zahtevima korisnika, a stvaranje tog proizvoda/usluge se odvijalo savršenim tokom bez rasipanja i defekata. Kako je ovakav krajnji cilj nešto čemu svaka organizacija treba da stremi lean filozofija je postavila temelje u vidu 5 osnovnih principa i to:

– Razumevanje korisnika i njegove percepcije vrednosti (LEAN VALUE),

– Identifikovanje i razumevanje toka vrednosti za svaki proces i rasipanja unutar njega (LEAN VALUE STREAM),

– Uspostavljanje nesmetanog toka vrednosti (LEAN PROCESS FLOW),

– Omogućavanje korisniku da „vuče“ vrednost kroz procese, u skladu sa svojim potrebama  (LEAN PULL),

– Neprekidno stremljenje ka savršenstvu (kontinuirano poboljšanje). (LEANPERFECTION).

Bilo da ih zovemo Lean Alati ili Kaizen Alati i bez obzira koji od alata želimo da primenimo uvek će nas ispravan proces vraćati na osnovnih 5 principa na kojima se bazira ceo koncept, a alati samo pomažu da ove principe i ispunimo.

Kako bi se uspostavio lean način razmišljanja u nekoj organizaciji mora se raditi na poštovanju ovih principa i razvijanju kontinuirane želje za unapređenjem.

Više o lean filozofiji, kao i kompaniji Tecor možete saznati na ovom link-u

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here