Poverenik objavio video uputstvo za popunjavanje informatora o radu organa vlasti

0
142

U skladu sa izmenjenim i dopunjenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, većina organa vlasti ima obavezu izrade informatora o radu u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, koji se objavljuje putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu. Ovaj sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi https://informator.poverenik.rs/pristup. Organi vlasti dužni su da ispune ovu obavezu, pod pretnjom prekršajne odgovornosti, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 16. novembra 2022. godine.

U okviru projekta „Otvoreni podaci za održivi razvoj“ koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Poverenik je pripremio i na svojoj internet adresi objavio video uputstvo za popunjavanje informatora o radu. Predmetnim uputstvom se, korak po korak, objašnjava postupak popunjavanja informatora o radu.

Poverenik podseća da, u skladu sa zakonom, obavezu izrade informatora o radu imaju:

  • organ Republike Srbije
  • organ autonomne pokrajine
  • organ opštine, grada, gradske opštine i grada Beograda
  • javno preduzeće, ustanova, organizacija i drugo pravno lice, koje je osnovano propisom ili odlukom organa iz tač. 1) do 3) ovog stava
  • privredno društvo čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, odnosno jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 4) ovog stava sa 50% ili više akcija ili udela u zbiru odnosno sa više od polovine članova organa upravljanja

-privredno društvo čiji je osnivač ili član jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 5) ovog stava sa 50% ili više akcija ili udela u zbiru

-pravno lice čiji je osnivač privredno društvo iz tač. 5) ili 6) ovog stava.

Podsećamo da obaveza da organi vlasti imaju informator o radu postoji još od 2004. godine, ali je sada sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja krug obveznika proširen. Takođe uspostavljen je Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu, kao jedinstvena platforma gde će biti na jednom mestu informatori svih organa vlasti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here