Praćenjem produktivnosti proizvodnje do pune likvidnosti na tržištu

0
260

Praćenjem produktivnosti proizvodnje do pune likvidnosti na tržištu

Još uvek aktuelna pandemija u velikoj meri je poremetila rad kompanija svih profila širom planete, a neke je i potpuno izbacila iz koloseka odnosno dovela u nezavidan položaj. Mnoge industrijske grane trpe ogromne finansijske gubitke, mala privreda je blago rečeno u velikim problemima kako u svetu tako i kod nas, dok ugostitelji i ne vide svetlo na kraju ovog pandemijskog tunela. Iz domaće kompanije Tecor Consulting poručuju da ipak mnogo toga može da se dovede u neku vrstu reda i da likvidnost može da postoji i u ovim teškim uslovima poslovanja pod uslovom da većina proizvodnih i poslovnih procesa bude maksimalno optimizovana i podređena što boljem učinku tj. rezultatu koji će kompanije održati i stabilnom i konkurentnim na tržištu. Lean alat pod skraćenim nazivom OEE jedan je od ključnih bar kada je reč o postizanju maksimalne produktivnosti u proizvodnji.

Šta predstavlja OEE pokazatelj?

Lean alat OEE (Overall Equipment Effectiveness) je pokazatelj koji predstavlja zlatni standard u merenju produktivnosti proizvodnje. Razvijen od strane jednog od tvoraca TPM-a (Total Productive Maintenance) Seiichija Nakajime šezdesetih godina veoma brzo je postao jedan od najčešćih ključnih pokazatelja uspeha (KPI) koji se prate u lean proizvodnji. OEE se izražava u procentima, a vrednost od 100% bi se postigla jedino u slučaju kada bi se proizvodili samo dobri proizvodi, najbrže moguće i bez zastoja. Iz ovoga se zaključuje da je održavanje maksimalne vrednosti ovog pokazatelja na duge staze nedostižno, ali je svakako potrebno težiti što boljoj vrednosti.

Kako se računa?

OEE predstavlja proizvod tri veličine i to:

1. Raspoloživost – odnos vremena koje je mašina provela u radu i planiranog vremena rada. Ostvareno vreme rada je manje od planiranog za zbir svih zastoja, podešavanja, štelovanja, vremena zamene alata… 

2. Učinak – odnos proizvoda svih urađenih komada i idealnog vremena ciklusa i ostvarenog vremena rada. Idealno vreme ciklusa predstavlja najkraće vreme ciklusa koje se može postići pod realnim okolnostima (najbrži ciklus koji daje dobre proizvode kao rezultat).

3. Kvalitet – odnos broja dobrih komada i ukupnog broja komada.

Koje su prihvatljive vrednosti OEE-a?

U realnosti dobijene vrednosti OEE pokazatelja mogu na prvi pogled izgledati razočaravajuće. Ako su sva tri pokazatelja 80% vrednost OEE-a će biti:

Kompanije svetske klase često zacrtavaju cilj da dostignu OEE veći od 85% i jedan deo njih uspeva da ga ostvari, ali se vrednost ovog pokazatelja najčešće kreće oko 60%. Mnogo više kompanija ima vrednost OEE-a ispod 50% nego iznad 70%.

Zašto meriti OEE?

Merenje OEE-a je veoma značajno zato što pruža stvarnu sliku procesa i prostor za unapređenje. Praćenjem tri veličine koje čine OEE mogu se utvrditi najveći izazovi sa kojima se kompanija susreće i njihov uticaj na produktivnost.

Često se u merenjima „podešava“ kalkulacija (najčešće smanjivanjem planiranog vremena rada za vremena zamene alata – change over) kako bi se dobila veća vrednost OEE-a, ali se tim potezom narušava suština merenja. Pravilnim merenjem treba utvrditi sve faktore koji utiču na produktivnost i težiti ka unapređenju procesa i smanjenju svih zastoja. Mnogo je korisnije identifikovati uticaj pomenutog vremena zamene alata (change over) na raspoloživost opreme i težiti njegovom smanjenju primenom SMED (Single-digit Minut Exchange of Die) metode nego ga eliminisati iz kalkulacije i pomiriti se sa činjenicom da je vreme zamene fiksno i da se ne može smanjiti. Više o OEE lean alatu kao I kompaniji Tecor Consulting možete saznati na ovom link-u

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here