Švedski KTH superkompjuter “Dardel” pokreću AMD EPYC procesori i AMD Instinct akceleratori

0
209

Kraljevski institut za tehnologiju KTH (KTH), vodeći pružatelj HPC usluga za akademska istraživanja u Švedskoj kao deo HPC istraživačke infrastrukture NAISS, nabavio je nove superračunarske resurse pokretane AMD EPYC CPU-ima i AMD Instinct GPU-ovima koji pomažu da se uvedu značajna poboljšanja u istraživanje Alchajmerove bolesti, održivi pomorski transport i još mnogo toga.

Kada se u potpunosti primeni, superkompjuter – nazvan Dardel – će isporučiti očekivane maksimalne performanse od oko 13,5 petaflopsa za ključne naučne primene kao što su računarska dinamika fluida, biofizika i istraživanje genomike, nauka o materijalima i računarska hemija.

Prilikom nabavke superkompjutera, KTH je bio suočen sa izazovom da mora da se prilagodi ovom raznolikom ekosistemu aplikacija. AMD EPYC CPU-i i AMD Instinct GPU-ovi su razmatrani za implementaciju superkompjutera kako bi se isporučile visoke performanse po jezgru, memorijski propusni opseg i energetska efikasnost kako bi se isporučio sistem koji će biti najmanje šest puta brži od prethodnog KTH-ovog superkompjutera.

“ Otkrili smo da su performanse AMD Instinct MI250X uporedive sa performansama dva NVIDIA A100 GPU-a, ali da troši oko polovinu energije .” Rekao je profesor Dirk Pleiter, direktor PDC centra za računarstvo visokih performansi u KTH. “ Većina sistema koji su nedavno implementirani bazirani su na AMD EPYC procesorima jer, za tipične naučne aplikacije, pružaju izvanredne performanse. ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here