Veritas najavio podršku inicijativi AWS za zdravstvo

0
153

Veritas Technologies, globalni lider u zaštiti podataka preduzeća, danas je najavio podršku inicijativi “AWS forHealth” koju pokreće Amazon Web Services (AWS) za ubrzavanje usvajanja oblaka u zdravstvenim organizacijama.

Inicijativa “AWS for Health” uključuje usluge i rešenja AWS-a i njegovih partnera, izgrađenih specijalno za zdravstvene, biofarmaceutske i organizacije koje se bave istraživanjem genoma. Inicijativa olakšava zdravstvenim organizacijama da izaberu prave alate i partnere za svoja najznačajnija i najprioritetnija radna opterećenja. Za klijente koji žele da ubrzaju instalacije virtuelizovanog hardvera i softvera uz podršku koja je specifična za odabrano rešenje, AWS forHealth takođe identifikuje stručnjake za AWS zdravstvenu industriju, AWS Professional Services timove i vodeće AWS partnere u svakoj od oblasti.

Dok su se zdravstvene organizacije fokusirale na nacionalnu zdravstvenu vanrednu situaciju uslovljenu COVID-19, mnogi su tražili načine da postanu agilniji i prilagode svoje kapacitete kako bi dosegli veći broj pacijenata kojima je nega potrebna. Organizacije su naučile da se tradicionalni ciklusi nabavke tehnologije koji obuhvataju kupovinu, obezbeđivanje i raspoređivanje, nisu bili dovoljno brzi. Prošireni pristup pacijentima u centrima za daljinsko testiranje, a potom i centrima za vakcinaciju, morali su se podignu na onlajnmnogo brže od nekoliko meseci, koliko bi obično bilo potrebno da se instalira tehnologija u prostorijama zdravstvenih organizacija. To je dodatno pogoršano u oblastima kojima je bio potreban vršni kapacitet da podrži rastuću hospitalizovanu populaciju. Hiljade negovatelja moralo je preko noći da se prebaci na posao od kuće i telemedicina se brzo skalirala da leči milione pacijenata koji drugačije možda ne bi primili kritičnu negu. Za industriju koja je regulisana Zakonom o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA) i privatnosti pacijenata, to nije bio lak zadatak.

Veritas je radio zajedno s AWS-om na podršci zdravstvenoj industriji. Veritas je omogućio zdravstvenim organizacijama da lako i sa samopouzdanjem premeste aplikacije u oblak. Izvršavanjem aplikacija na AWS-u, Veritas je omogućio bolnicama da se brzo skaliraju naviše i bezbedno podignu kapacitete na zahtev, u skladu s potrebama. To je omogućilo zdravstvenim organizacijama da obezbede neophodan pristup kliničkim sistemima, kako udaljenim radnicima, tako i laboratorijama za testiranje. Prepoznajući izazove podrške zdravlja na daljinu (telehealth) s kojima su se susretale zdravstvene organizacije, poput bolnica i doktorskih ordinacija, kao posledica pandemije COVID-19, Veritas je prilagodio Enterprise Vault, svoju dokazanu tehnologiju za usaglašenost i klasifikaciju koja se izvršava na AWS-u, kako bi pomogao da se obezbede ponude za nadzor i usaglašenost. To je pomoglo zdravstvenim korisnicima da osiguraju da njihovi udaljeni radnici prate kliničke protokole i smernice Centra za kontrolu i prevenciju bolesti za virtuelne interakcije s pacijentima, koje su se menjali na dnevnoj bazi tokom pandemije.

Koristeći prednost rada u oblaku, Veritas pomaže da zdravlje na daljinu bude održiva praksa, obezbeđujući pacijentu kvalitet i zadovoljstvo, usaglašenost protokola lečenja i bezbednost zaštićenih zdravstvenih informacija kao što je zahtevala HIPAA regulativa. Koristeći širinu i dubinu AWS usluga, Veritas omogućava korisnicima da rešavaju izazove upravljanja podacima u različitim scenarijima korišćenja, uključujući arhiviranje (Veritas Enterprise Vault); elastičnost aplikacije (Veritas InfoScale); i rezervno kopiranje, migraciju podataka i oporavak od katastrofe (Veritas NetBackup i Veritas Resiliency Platform).

Sa najnovijom verzijom programa Veritas NetBackup, kupci mogu da prave rezervne kopije podataka na WORM skladištima (pisanje jednom – čitanje mnogo puta) na Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) uz podršku za Amazon S3 Object Lock. To omogućava zdravstvenim korisnicima da prošire nepromenljivost podataka sa svoje lokalne infrastrukture na oblak u petabajtnoj skali za pružanje zaštite i remedijacije rensomvera uz istovremeno minimiziranje poremećaja i ispunjavanje regulatornih zahteva.

“AWS je pokazao posvećenost zdravstvu i radio sa Veritasomna podršci ovoj industriji kada joj je naša pomoć bila najpotrebnija”, rekao je Rik Brajant, zdravstveni CTO za Veritas. “Ne dešava se često da možemo direktno da povežemo svoja rešenja za pomoć zemlji u borbi protiv nečega tako važnog kao što je COVID-19, tako da smo ponosni što stojimo uz AWS da podržimo zdravstvene organizacije pri rešavanju njihovih najtežih izazova upravljanja podacima u raznim scenarijima, od rezervnog kopiranja, oporavka od katastrofa, migracija, arhiviranja i otpornosti aplikacija.”

Za više informacija o Veritas ponudi rešenja za daljinsko zdravlje, kao i Veritas rešenjima sa AWS-om pogledajte sledeće stranice:

www.veritas.com/solution/healthcare

aws.amazon.com/blogs/industries/securing-telehealths-future-with-veritas-and-aws/

www.veritas.com/aws

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here